Ute

arbetet för oss som har ett eget hus fortsätter nu utomhus. Tidigare i år var det också utomhusarbete som gällde. Fast då var det mest att skyffla bort snö från tomten. Nu skall gräset, eller delar av det tas bort på höjden. Sedan lite buskar och annat fixas bort så där i största allmänhet, staket målas och en hel del till arbeten utföras. Tar liksom aldrig slut det här.