Och

så gick världens alla börser ned. En reaktion på osäkerheten i ekonomin hos en del länder främst USA sänker börserna över hela världen. Effekten blir att även de länder som inte har problem med sina finanser påverkas. Globaliseringen och sammankopplingen mellan länder hade både fördelar och nackdelar. Just nu får vi uppleva nackdelarna.