Spara

eller slösa. USA har valt vägen att fortsätta slösa kan man se när de fattade beslut om att höja utgiftstaket än en gång. Det här med att dra ned på kostnaden för krig verkar tydligen inte finnas i deras tankar.