Miljö

Debatten om klimatet verkar lite med ett liten ensidigt fokus. Vi skall minska vår användning av fossila bränslen för att motverka klimatuppvärmningen och så vidare. Allt fokus ligger på uppvärmning. Miljön, den som dagligen finns omkring oss och påverkar oss på kort sikt till skillnad från en klimatuppvärming verkar inte någon bry sig om. Utsläpp från smutsiga industrier eller kolkraftverk ger en direkt påverkan på omgivningen. Den delen av miljön verkar helt ha glömts bort.