Spara

eller slösa. USA har valt vägen att fortsätta slösa kan man se när de fattade beslut om att höja utgiftstaket än en gång. Det här med att dra ned på kostnaden för krig verkar tydligen inte finnas i deras tankar.

Miljö

Debatten om klimatet verkar lite med ett liten ensidigt fokus. Vi skall minska vår användning av fossila bränslen för att motverka klimatuppvärmningen och så vidare. Allt fokus ligger på uppvärmning. Miljön, den som dagligen finns omkring oss och påverkar oss på kort sikt till skillnad från en klimatuppvärming verkar inte någon bry sig om. Utsläpp… Läs mer Miljö